Balistická ochrana policistů – neschopnost v přímém přenosu?

O balistické ochraně policistů, zejména příslušníků v přímém výkonu služby, již bylo napsáno mnoho. Tento evergreen posledních let je stále aktuální a téměř neměnný. Dílčí zlepšení lze zaznamenat snad pouze v kvantitě. Kvalita v žádném případě nejde ruku v ruce s rychlým technologickým progresem hlavně v materiálové oblasti.

V roce 2016 na oblast balistické ochrany výrazně upozornila odborová organizace Unie BS. Bohužel zanedlouho přišla další smrt příslušníka v přímém výkonu. Lze spekulovat o její zbytečnosti, protože pokud by příslušník měl na sobě lehkou podkošilovou balistickou vestu, měl by alespoň šanci zákeřný útok nožem přežít.

Od té doby se o oblast balistické ochrany policistů začali zajímat i někteří poslanci. Jistě k tomu přispěl i rostoucí počet teroristických útoků v Evropě. Policejní prezidium reagovalo zpracováním tzv. „Systemizace balistické ochrany“. Jak se tato systemizace naplňuje v praxi?

Realita je více než zoufalá. V rámci uvedené systemizace bylo rozhodnuto o koncepci balistické ochrany příslušníků. Rozhodovalo se jak jinak než „od stolu“ z kanceláře. Papír snese hodně. Žádné zkoušky, testy. Poté bylo přikročeno k vlastní realizaci a bylo vypsáno několik velkých veřejných zakázek. Jednalo se o nákup podkošilových balistických vest, nákup nosičů přídavných panelů a nákup balistických panelů.

Do prvního tendru na podkošilové vesty se nepřihlásil žádný uchazeč. Tendr na nosiče balistických panelů byl zrušen a poté vypsán znovu. Nakonec vyhrál uchazeč s nejdražší nabídkou, která byla těsně pod maximální stanovenou cenou a několikrát převyšovala nabídky ostatních uchazečů. V České republice nic neobvyklého.

To nejlepší nakonec představují balistické panely. V tomto případě zakázka bezmála za sto milionů korun. Ale počátek hledejme o rok dříve. Dne 12.7.2016 vypsal Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR zakázku na nákup balistických panelů a jejich nosičů za 110 milionů korun. Odkaz je zde:
https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_27213.html

V tomto případě „odborníci“ požadovali balistický panel o maximální hmotnosti 2kg splňující odolnost TBO 5 CZ. Zakázka byla nakonec zrušena. Pro velký úspěch ale byla vypsána znovu na podzim 2017. Tentokrát „odborníci“ upravili požadavky a výsledkem byl požadavek na panel odolnosti TBO 5 CZ (dle ČSN 395360) o maximální hmotnosti 2,05kg. Na rozdíl od předchozího roku nyní panel nemusel splňovat objem vtisku (určuje velikost tzv. trauma efektu). Panel tedy musí splňovat ČSN a současně nemusí.  Dále v kombinaci s měkkou balistickou vložkou odolnosti NIJ IIIA měl panel zajistit odolnost NIJ IV dle NIJ STD 0101.04 (americká norma). Kreativita „odborníků“ dosáhla maxima a spojili v jeden celek několik typů norem. Připomíná to dort, který pekli pejsek s kočičkou. Několikrát se změnilo i zadání a nakonec byla hmotnost panelů zvýšena na 2,3kg. Jak zakázka nakonec dopadla je bystrému čtenáři jasné. Byla opět zrušena. Čeká se patrně na další inovativní řešení nejspíš v podobě implementace části německé normy VPAM.

Aby Policejní prezidium ČR alespoň částečně hasilo požár, jsou poskytovány finanční prostředky krajům, aby řešily nákup balistických ochranných prostředků ve své gesci formou zakázek malého rozsahu. Výsledkem je stav každý pes-jiná ves. O metodické roli Ředitelství služby pořádkové policie těžko hovořit.

Zatím poslední zdařilou akcí Policejního prezidia ČR bylo pořízení údajně multifunkčních kompletů v rámci česko-švýcarské spolupráce. Výsledkem je, že někteří policisté dodnes nemají komplety v požadované velikosti. A opět hraje roli samostatnost některých krajů a absence metodické funkce Ředitelství služby pořádkové policie pod vedením Martina Hrinka. Podle jeho vyjádření jsou někteří příslušníci zajímající se o balistickou ochranu patrně svázáni nějakou neznámou obavou.

Zlínský kraj tak pořídil svým policistům do zmíněných kompletů v roce 2017 přídavné balistické panely o hmotnosti 2,05kg, odolnosti TBO 5 CZ  a v kombinaci s měkkou balistickou vložkou NIJ IIIA odolnosti NIJ IV. Jedná se o tytéž balistické panely, které byly požadovány pro balistické vesty pro zásahové jednotky PČR a které tehdejší hodnotící komise odmítla. Jedná se o tytéž panely, které chtěl nakoupit Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR na podzim roku 2017 a u jejichž zadání se měnila technická specifikace a byla zvýšena maximální hmotnost balistického panelu na 2,3kg.

Uvedený výčet je pouze malou sondou. Detailní popis skutečností by zabral mnoho stran papíru a vydal by na čtivou knihu. Realita je taková, že policisté dostávají věci, které nakupují lidé z kanceláří. Ti rozhodují. Pojmy jako například designová soutěž, ergonomie, komfort, dlouhodobá tepelná zátěž a další jsou na hony vzdálené některému nakupovanému materiálu. O profesionálním testování nemůže být řeči. Spekulace o klientelismu a korupčním jednání jsou logickým výsledkem neveselého stavu. V praxi jde ale o letitý hazard se životy policistů.