Další důvod pro nový zákon o služebním poměru příslušníků BS

Opětovné zavedení příplatků za výkon služby konaný o sobotách, nedělích, státních svátcích a zejména v noci. Noční práce není stále odpovídajícím způsobem kompenzována jak příslušníkům bezpečnostních sborů, tak pracovníkům zdravotnické záchranné služby.

Pozor na práci v noci