Dva roky od „policejní reorganizace“ a virtuální Národní kriminální úřad

1.8.2018 uplynou dva roky od oficiálního data počátku  „policejní reorganizace“, která v praxi znamenala sloučení dvou útvarů s celostátní působností – Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK).

Reorganizace byla provázena obrovskou publicitou, zájmem médií a ostrými výměnami názorů a slov mezi politiky i mezi samotnými aktéry a těmi, jichž se tato „dlouho připravovaná organizační změna“ přímo týkala.

Chronologický záznam podstatných událostí a další související informace lze nalézt na stránkách Nadačního fondu proti korupci:
http://www.nfpk.cz/_userfiles/prilohy/10264_tz_2016_08_10_prilo.pdf

Možná už příští rok začne fungovat Národní kriminální úřad, jak slíbil policejní prezident:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/283-policistu-za-slachtou-tuhy-a-spol-nam-nebyli-schopni-ani-nacrtnout-obrysy-zmen_201606151637_ogolis

Samotná „organizační změna“ byla tak pečlivě připravovaná, že ještě na jaře roku 2016 se počítalo s ÚOOZ a 8.3.2016 byla útvaru slíbena podpora ze strany vedení  policie jak policejním prezidentem Tomášem Tuhým, tak jeho náměstkem pro SKPV Zdeňkem Laubem.
https://zpravy.idnes.cz/tuhy-a-projev-o-uooz-0qy-/domaci.aspx?c=A160826_200816_domaci_neh

Události od prvních informací v novinách nabraly rychlý spád a dne 15.6.2016 ministr vnitra Milan Chovanec podepsal „reorganizaci policie“ (akční nebojácný premiér byl v té době ve vzdálené Číně) a vzápětí vše oznámil na tiskové konferenci s podporou zástupců odborových organizací:
https://www.youtube.com/watch?v=4NgmBsJQdwg

Definitivní rozřešení přišlo s navýšením osobního příplatku policistům nově vzniklé Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kromě toho byly příslušníkům NCOZ vyplaceny i nemalé odměny.
https://domaci.ihned.cz/c1-65416700-roky-to-nebylo-mozne-kratce-po-slachtove-odchodu-dostali-jeho-byvali-podrizeni-pridano-pet-tisic

Toto finanční opatření pouze na NCOZ tak přišlo policejní rozpočet do konce roku na cca 25 mil. korun. K tomu je nutno přičíst sumu vyplacenou na odměny.  Stranou nemohli zůstat ani příslušníci Národní protidrogové centrály (NPC), která by časem měla doplnit dosud virtuální Národní kriminální úřad.

Ptali se zástupci odborů, zda tyto všechny finanční prostředky spojené s touto „organizační změnou“ byly zahrnuty v návrhu policejního rozpočtu pro rok 2016?

Jak byly odborové organizace informovány o všech pečlivě připravovaných změnách dle ust. § 197 odst. 2 písm. b) a § 198 odst. 1 písm. b) zák. č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů?

Jak daleko jsou plány na výstavbu či pořízení nového objektu pro dosud virtuální Národní kriminální úřad? O novém objektu hovořil zástupce odborů na uvedené tiskové konferenci.

Jak byla „organizační změna“ vyhodnocena odborovými organizacemi? (pokud vůbec byla vyhodnocena)

Personální miniresumé:
– ke dni 30.6.2016 ukončil služební poměr plk. Robert Šlachta, tehdejší ředitel ÚOOZ
– na konci června skončil služební poměr plk. Jiří Komárek, vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ (…stav, kdy podřízení v bezpečnostním sboru neuznávají a nerespektují svého nejvyššího nadřízeného, je nepřípustný, a právě proto jsem na vlastní žádost ke konci června od policie odešel…)
– v polovině září (!) 2016 ukončil služební poměr brig. gen. Zdeněk Laube – „architekt“ organizační změny
– 28.10.2016 byl povýšen do hodnosti brig. gen. Oldřich Tomášek, který podpořil organizační změnu. Ke konci dubna 2017 odešel do penze. 5. prosince 2017 poskytl rozhovor internetovému médiu Echo 24, kde prohlásil, že  na policejním prezidiu je to jako za komunistů
http://www.rukojmi.cz/clanky/5068-na-policejnim-prezidiu-je-to-dnes-jako-za-komunistu
– ke 31.7.2018 skončil v čele NCOZ jeho dosavadní ředitel Michal Mazánek

Dva roky uplynuly, karavana táhne dál. Bohatší o zkušenost, že u firmy Policie ČR je možné ledacos. S trochou povyku a potu před objektivy kamer, ale jde to. Vyšší zkrátka bere.  Za jakou cenu?