Aktuální nabídka

Odkazy se všemi potřebnými informacemi:

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY D.A.S. a postup při hlášení pojistné události

POSTUP PŘI LIKVIDACI POJISTNÉ UDÁLOSTI z pojištění odpovědnosti a pracovní neschopnosti (ERGO pojišťovna, a.s.)

BENEFITY PRO ČLENY  ODBOROVÉ ALIANCE  IZS

 

Odborová aliance IZS se dnem 1.7.2018 stala členem Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů – vše s cílem dosažení co nejvýhodnějších podmínek benefitů pro členy.

Pro veterány – i veteráni mohou využívat benefity. Jejich cenu si ale musí uhradit  vzhledem k tomu, že členský příspěvek veterána je 200,-Kč. Cena benefitu je stejná jako pro ostatní členy. Více informací individuálně.