Informace o Odborové alianci integrovaného záchranného systému.

Odborová aliance IZS

Naší snahou je zásadním způsobem zlepšit podmínky pro výkon příslušníků i zaměstnanců složek IZS.

Naše hlavní cíle jsou:

1) Nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů anebo jeho komplexní novela

2) Zrušení GIBS, její nahrazení jiným orgánem například Odborem vnitřního vyšetřování. Pokud to nebude politicky průchozí, budeme usilovat o zřízení kontrolního orgánu nad činností GIBS, který bude disponovat pravomocemi. V současné době je totiž GIBS bez jakékoliv vnější kontroly!

3) Prosazení statutu úřední osoby pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby při výkonu jejich práce

4) Zlepšení finančního ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů v souladu s prvotním záměrem a návrhem zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tak, aby odpovídalo katalogu činností a nárokům kladených na příslušníky

Nabízíme:

– aktivní i pasivní pomoc členu OA IZS účastí při jakémkoliv jednání i před zahájením jednání (jednání ve věcech služebního poměru či pracovně-právních vztazích)

– aktivní mediační činnost při jednání se silnější stranou (bezpečnostní sbor, zaměstnavatel) => smírčí delegace

– záštitu člena OA IZS při soudním řízení => převzetí záruky dle trestního řádu

– nabízíme uplatnění aktivním veteránům při realizaci výše uvedených bodů => za odměnu

Členský příspěvek:
• 0,5 % měsíčně z čistého platu pro sloužící/pracující
• 200,- Kč ročně pro veterány (veterán po 3. letech praxe)

Zakládající členové OA IZS

Naše motto:
„Plňme si své povinnosti, braňme svá práva, navraťme naší práci úctu a respekt!“