Jednání zástupců odborových organizací s vedením Policejního prezidia ČR dne 23.07.2018

Odborová aliance IZS (zastoupená Petrou Lhotákovou) se dnes účastnila jednání odborových organizací s vedením Policie ČR.

Také naše odborová organizace souhlasila s navýšením tarifu o 10%, ale….. Oproti jiným odborovým organizacím zastáváme názor, že ačkoliv se navýší tarifní tabulky, neoddálí to zřejmou srdeční příhodu a v nejhorším případě kolaps Policie ČR, neboť s přibývajícími roky zákonitě přibude i příslušníků s nárokem na výsluhový příspěvek. A protože vidina světla na konci tunelu je stále nulová, oni zkrátka PŮJDOU! Již dnes má 45% příslušníků Policie ČR odslouženo více než 15 let, tedy mají nárok na výsluhový příspěvek! Současný stav je tedy nikoliv stabilizující, ale destruující. Koncepce a dlouhodobý výhled v nedohlednu. Dle dotazníkového zjištění OA IZS – plat není to, co policisty tíží nejvíce.

Tabulku vede:

Jiný styl řízení – 66%

Větší uznání a oceňování pracovních výkonů – 60%

Zájem vedení o zaměstnance 58%

Otevřenější komunikace 55%

Posílení vztahů na pracovišti 42%

Účinné řešení stížností či problémů na pracovišti kompetentními orgány 23%

Dodržování etického kodexu a vymezení kompetencí 19%

 

Dále Petra Lhotáková předestřela, že se zásadním způsobem zapomíná na řešení interpersonálních vztahů. Smutné pak je, že čerpání právní pomoci, coby benefitů nabízených odborovými organizacemi, které bylo primárně zajištěno pro lepší ochranu příslušníků před stížnostmi „z venku“, plní úplně jiný účel. Ve značné míře je totiž právní pomoc využívána policisty při sporech s nadřízenými – tedy příslušník proti příslušníkovi, dokonce i odborář proti odboráři ve stejném bezpečnostním sboru!!! O neřešení šikany skrývané za pokyny, povely či nařízení a jiných patologických jevů na pracovišti a nedodržování etického kodexu, ani nemluvě.

Vedení policie byl představen model, kdy by benefitem ze strany zaměstnavatele bylo při podpisu služebního slibu současně příslušníkovi uhrazeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, aby se byť minimálně příslušník cítil chtěným a cítil, že má „krytá“ záda a s „úpisem“ o nasazení života za sbor, ono malé světýlko na konci tunelu měl. Dále jsme zmínili možnost nabídky kvalitního úrazového pojištění, popřípadě tarif mobilního operátora. Vedení PČR si dělalo poznámky, tak se nechme překvapit.

Závěrem opakujeme, že 10% navýšení platových tarifů neřeší v podstatě žádným způsobem blížící se personální krizi. A znovu připomínáme, že dle našeho názoru podstatným dílem k současné situaci přispěla loňská nekvalitní novela zákona č. 361/2003 Sb., která nedokázala odstranit legislativní překážky bránící navyšování platových tarifů o stejnou částku, nikoliv o %. Výsledkem je, že nástupní platy příslušníků bezpečnostních sborů jsou málo konkurenceschopné na trhu práce. O nabídce benefitů ze strany zaměstnavatele – zejména Policie ČR v podstatě téměř nelze hovořit.

Co přinese zítřek a příští dny? To záleží i na vás, příslušnících bezpečnostních sborů samotných.