Kdo jsou opravdoví gauneři v policejních uniformách?

Jsou to v podstatě kopie  lidových komisařů z 50.let minulého století. Jsou to někteří lidé, kteří se díky trpělivosti, vytrvalosti, loajalitě ke svým chlebodárcům a spoustě dalších vlastností dostali do vysokých funkcí. Byla jim primárně svěřena velká moc. Předpoklady nejsou nijak omezující, jedním z nejlepších je bezbřehá loajalita. Tito lidé by v naprosté většině případů v žádném jiném oboru nedosáhli na podobnou pozici a už vůbec ne na podobný finanční profit. Policie je totiž jedna z mála firem (pokud ne jediná), kde se pro neschopnost většinou povyšuje. Zbavit se neschopného jedince tím, že ho „pošleme“ výše.  Takových jedinců jsou na střední řídící i servisní úrovni kvanta. Obsadili kanceláře, kde tráví čas prací, která většinou nemá smysl a v důsledku jen posiluje byrokracii.

TOP ……. v uniformách , to už je extratřída. Jsou to opravdoví psychopati, jejichž hlavním cílem je udržení vlastního profitu finančního a hmotného a s tím spojené prestiže a ukojení své touhy po moci a ovládání druhých. Aby o tyto atributy nepřišli, nerozhodují, když by měli a radí, když nemusí a nikdo to po nich nechce. Hlavně neudělat chybu.

Výsledkem činnosti a „práce“ těchto ……. je současný stav, , v jakém se policie nachází. Nikdo po nich nevyžaduje odpovědnost. Či dosud nevyžadoval. Jsou obklopeni svým aparátem. V případě potíží nastrčí tiskového mluvčího. V případě větších potíží zaúkolují podřízené na příslušných odborech.

Pokud se například podřízený policista domáhá svých práv, …… zaúkoluje podřízené například z analyticko-legislativního oddělení, aby na příslušníkův podnět vyplodili zdánlivě neuvěřitelně erudovaný elaborát, po jehož přečtení 90% policistů od dalšího pokusu ustoupí. V případě, že se příslušník nevzdá, jsou úkolovány další servisní složky, zejména odbor vnitřní kontroly – posviťte si na tohoto konkrétního jedince, najděte chybu a znepříjemněte mu službu. Příslušné pokyny jsou vydány i přímému nadřízenému příslušníka – dohlédni na něj, žádné odměny, nejhorší služby atd. Klasický postup, který odradí i skoro celý zbytek příslušníků. Někteří odcházejí do civilu, další na jiná služební místa, kde jsou jejich novým nadřízeným okamžitě podány patřičné „reference“.

Mocenský přístup se vším všudy. Arogance moci a pocit nedotknutelnosti. Zkreslené vnímání policejní reality. Vlastní prospěch na prvním místě. Uhájit svůj post za každou cenu a co nejdéle.To jsou prioritní starosti uniformovaných ……. schovaných za pojmem „vrchnostenský akt“.

Tito všehoschopní ……. promrhali roky, kdy mohli policii pozvednout na úroveň vyspělých států. Nestalo se. Stále vládne duch normalizace a rádoby vojenských řádů a pravidel. Pro podřízené, pochopitelně. Nahoře panuje opojné klima výjimečnosti, nedotknutelnosti a vlastní moci.

Moc uniformovaných ……. se postupně mění v nemoc. Nemoc prorůstá bezpečnostním sborem. Má dlouhý latinský název a neexistuje jednoznačný překlad. Jen spousta synonym. Jako například lhostejnost, individualismus, závist, neochota, lenost, neschopnost, faleš, přetvářka a další a další.

Díky těmto …….. policie zaostává a stává se křečkem v kole. V kole vlastní byrokracie, omezenosti i strachu. Kde zůstal community policing? Kde jsou investice do právního vzdělávání policistů zejména na SKPV? Kde je moderní hodnocení policistů namísto čárkového výkonnostního systému? Kde je personální práce a osobnostní rozvoj policistů? Kde je plynulá obměna majetku a služebních dopravních prostředků?

Kam jste dovedli policii Vy …….?