(NE)Jasná zpráva o stavu Policie ČR

(Policie ČR sklízí personální plody Kalouska a Johna)

Politická korektnost – to je pojem 21. století. Za vznikem stojí uvědomění si významu a síly masmédií, sociálních sítí a komunikačních prostředků. Žijeme ve světě informací, které se šíří obrovskou rychlostí. Spolu s reálnými informacemi lze ale šířit stejně rychle i paniku. S vědomím svobody projevu a nepřípustnosti cenzury vznikla potřeba informace „regulovat, korigovat“. A odtud je krůček ke zmiňované korektnosti – podávání informací v nejsnáze přijatelné formě s minimem negativních prvků.

Dne 21. května 1991 přednesl tehdejší ministra vnitra Tomáš Sokol na schůzi České národní rady zprávu o bezpečnostní situaci v ČR, kde mimo jiné řekl: …“Než budu hovořit dále a pokračovat v tom, co je obsahem zprávy, dovolte mi dvě expoze. Jedno z nich se týká – a je mi velice nepříjemné, že o tom musím mluvit, nicméně považuji to za zcela nezbytné – trestné činnosti páchané Rómy. Je mi skutečně nepříjemné ve vztahu k pánům poslancům, kteří jsou zde za Rómskou občanskou iniciativu a kterých se ta čísla budou zřejmě osobně dotýkat, ale není jiného vyhnutí.

V tomto roce na rozdíl od předchozí statistiky, která se týkala loňského roku, z celkové kriminality spáchané, to znamená ze stíhaných 26 649 osob, 4 908 byli Rómové, což činí 18,41%. Než bud u hovořit o dalších procentech, nevím to přesně a údaje o tom kolik Rómů je v České republice, ale z těch nejserioznějších pramenů lze odhadovat, že to nebude více jak 3 nebo 4% z celkové populace. To říkám proto, aby byl srovnatelný podíl Rómské populace na celkové populaci k podílu Rómské populace na páchání trestné činnosti.

Nebudu probírat zase detailně další skutky, ale např. pokud jde o vraždy, tak je procento Rómů, pachatelů této trestné činnosti 13,3%, v loupežích je to 30,53% a v celkové majetkové trestné činnosti 25%.

Odkaz najdete zde:

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/019schuz/s019002.htm

Dnes je podobný výrok téměř nemyslitelný. Společnost se začíná bát nazývat a pojmenovávat věci podle reálné skutečnosti. Ke slovu přichází korektnost a „spotřebitelské balení“ informací. Ideální živná půda pro vznik dezinformací se všemi z toho plynoucími důsledky. Pravda se utápí v moři upravených informací. Hledání pravdy je složitější. Fenomén korektnosti se nevyhnul ani Policii ČR.

V roce 2017 se začalo nahlas hovořit o nepříznivé personální situaci v policii. Byla schválena novela zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a čekalo se na zázrak. Zraky odpovědných funkcionářů se upíraly k horizontu 2018 a ke spáse jménem „náborový příspěvek“. Očekávání se nenaplnila a nepříznivý trend se nedaří zvrátit. V době ekonomické konjunktury nic divného a nepředvídatelného. Divný je pouze optimismus odpovědných funkcionářů.

Při hledání příčiny je třeba se ohlédnout několik let dozadu. A dojdeme k roku 2010, kdy vláda Petra Nečase s Miroslavem Kalouskem v čele ministerstva financí a s investigativním Radkem Johnem v čele ministerstva vnitra schválila úsporné škrty. Důsledky pro každého příslušníka není třeba vyjmenovávat. Důsledky pro policii jako celek jsou patrné ještě dnes a je otázka, zda se z této rány policie vůbec vzpamatuje. Razantní snížení počtů policistů, minimální personální obměna, odchody policistů v nejproduktivnějším věku (cca 60% odcházelo mezi 30-49 lety) a zejména citelné snížení příjmu, to byly morové rány pro personální politiku Policie ČR. Výsledky nejlépe ilustruje tabulka.

Evidentní je trend snižování příslušníků s dobou služby 0-10 let od roku 2010. Jde o přirozené síto, z něhož se rekrutují příslušníci, kteří později přestupují na SKPV a útvary s celorepublikovou působností, kde plní složité úkoly v trestním řízení. Pokud není kde brát, bere se vše i za cenu snižování kvality. Výpadek kolem 15% představuje cca 6.000 policistů!

Dále je patrný téměř lineární nárůst příslušníků s délkou služby nad 16 let, tedy příslušníků, kteří mají nárok na výsluhový příspěvek. Díky prozíravé politice vlád a nebojácnému vedení Policie ČR, které na tyto problémy veřejně a nahlas poctivě upozorňovalo, tvořili tito příslušníci v roce 2017 již 45% početního stavu!!! Před deseti lety to byla necelá třetina.

Vláda Bohuslava Sobotky vládla v době ekonomické konjunktury a Milan Chovanec řídil Ministerstvo vnitra ČR. Tato vláda dala přednost politickým šarvátkám před řešením problémů a nedokázala za 4 roky zvrátit nepříznivý trend. Bez nadsázky lze předchozí vedení ministerstva vnitra označit jako diletantské. Nepřipravená „reorganizace“, absolutně nezvládnutý proces strategického plánování a zejména nesystémové předvolební „zvýšení“ platů. To vše policii posunulo k personálnímu kolapsu, který je za dveřmi.

Co z toho plyne pro příslušníky?

1) Neočekávejte optimisticky světlé zítřky a pohleďte realitě do očí, neboť je vysoce pravděpodobná opětovná hra o Vaše výsluhové nároky!

2) Policie byla vždy otloukánkem politiků a vděčným terčem jakýchkoliv úsporných opatření. Nejinak tomu bude i nyní! Lze očekávat další novelu zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3) I nejhorší matematik snadno spočítá, že v případě náznaku nestability a nejistoty může „zvednout kotvu“ více než ¼ policistů!!! Podle hesla lepší vrabec v hrsti – s veškerými výsluhovými nároky.

4) Sázka na „jistotu“ je do značné míry riziková, jak ukázalo předchozí „úsporné“ zdanění výsluhových nároků. Buďte připraveni vždy na horší variantu.

5) Každé ráno poděkujte předchozí vládě, Miroslavu Kalouskovi a Radku Johnovi, předchozímu ministrovi vnitra i současnému vedení Policie ČR za stav, ke kterému policii přivedli. Vládnou ministři, policii vedou podle slov dalšího odborníka – zubního lékaře Ivana Langera –  manažeři.

6) Nikdo za Vás nic neudělá. Váš osud máte ve svých rukou. Výsledky spoléhání se na odbornost a kvalitní vedení vidíte v reálu sami. Přemýšlejte a otevřete oči. Pravda je taková, že nástupní plat policisty v Praze je 26.730,-Kč hrubého. Jako benefit nabízí bezpečnostní sbor omezení práv, absenci sociálního programu pro vysloužilé příslušníky, ztrátu iluzí ¼ nových příslušníků během prvních čtyř let služby, o kvalitním systému profesního vzdělávání a o dalším vzdělávání je zbytečné hovořit.

Krásné prožití Velikonočních svátků Vám všem přeje vedení Odborové aliance Integrovaného záchranného systému.