Olověná vesta a bezpečnostní sbory

Svatý mlátička, patron výsluhářů je název článku novináře Ondřeje Stratilíka, který se ve svém blogu Olověná vesta, věnuje minulosti a současnosti poslance Zdeňka Ondráčka. Odkaz je zde:

https://www.euro.cz/blogy/svaty-mlaticka-patron-vysluharu-1396489

Stručně je připomenuta Ondráčkova minulost a oklikou přes zdanění výluhových nároků (které se dotklo i samotného Zdeňka Ondráčka) a přes jeho angažmá v politice (které je pozitivně vnímáno spoustou „výsluhářů“) přichází závěrečná snaha o ostrakizaci bývalého příslušníka bezpečnostních sborů.

O kmenových tancích poslanců okolo Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS bylo napsáno dosti. Dnešní inaugurace prezidenta s demokratickou protestní promenádní vložkou demokratických stran ukázala, že se více politikaří, než dělá opravdová politika. Prodělává na tom primárně volič – občan, daňový poplatník. Prodělávají na tom i státní zaměstnanci, potažmo i příslušníci bezpečnostních sborů.

Zdeněk Ondráček díky svým neúnavným interpelacím usvědčil ze lži bývalého ministra vnitra Milana Chovance. Díky svému předchozímu angažmá v bezpečnostním sboru má přehled o činnosti, fungování a potřebách bezpečnostních sborů. Jeho zvolení do čela Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS dávalo naději, že tento víceméně politický orgán, začne plnit svou kontrolní funkci a bude se snažit činnost GIBS opravdu reálně kontrolovat. I v tomto případě zvítězilo politikaření a tak skoro 5 měsíců od parlamentních voleb nemá Sněmovna funkční všechny orgány, výbory, podvýbory a komise.

Namísto práce ve prospěch této země dosud spíše registrujeme stále větší míru arogance, konfrontačních praktik, intrikaření, zákulisních dohod a stálý úbytek zdravého rozumu. Stroj (stát) běží, ale do jisté míry díky setrvačnosti, do jisté míry díky předchozí údržbě. Prodlužování servisních intervalů a jejich nepravidelnost zvyšují riziko poruchy. Ta v duchu Murphyho zákonů přichází v nejméně vhodnou chvíli. Tím okamžikem bývá krize a nesejde na tom, zda je způsobená vnějšími či vnitřními vlivy.

Prodlužování doby „bezvládí“, kdy vláda vládne, ale z moci úřední bez důvěry Poslanecké sněmovny, neprospívá ani bezpečnostním sborům. Ač jsou údajně apolitické, jejich funkčnost do značné míry záleží na přízni politiků. Díky jejich nepřízni se od roku 2011 psaly kapitoly černé knihy bezpečnostních sborů. S touto kapitolou se bezpečnostní sbory nevyrovnaly dodnes. V minulém volebním období se policie stala obětí politického soupeření ČSSD a ANO. Byla zachována funkčnost, ale byl promarněný zdrojový potenciál. Důkazem je nenaplněný personální stav a latentní plíživě se blížící personální kolaps, který může zahnat snad jedině ekonomická krize.

Politické povolební tanečky odhalily, že bezpečnostní sbory se mohou spoléhat jen samy na sebe. A jediný, kdo může prosazovat zájmy příslušníků bezpečnostních sborů jsou odbory. Polemiku o funkčnosti a nefunkčnosti odborových organizací vynechejme. V této chvíli jde o konstatování faktu, že členem odborových organizací v České republice je s bídou polovina příslušníků bezpečnostních sborů. Spousta jich stále žije v iluzi, že odbory tady byly, jsou a budou a jejich automatickým cílem je hájení práv příslušníků a především boj za vyšší mzdové ohodnocení. Tak tomu v žádném případě není. Individualismus v bezpečnostních sborech vede k jejich oslabování zevnitř. Individualismus je pěstován od nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tedy od roku 2007. Současná doba je příznivá pro sebereflexi a pro uvědomění si reálného stavu.

A samotné olověné vesty u bezpečnostních sborů? Představují minulou i současnou zátěž.

Minulou zátěž v podobě „pachové stopy“ StB, která se táhne za některými vysokými funkcionáři.

Nedávnou zátěž v podobě těžkých balistických vest, které neplnily účel a nechránily příslušníky v očekávaném rozsahu.

Současnou zátěž v podobě stále rostoucí administrativy, jejíž nárůst je přímo úměrný slibům o jejím snižování.

Minulou i současnou zátěž představuje činnost GIBS, která v mnoha případech nerespektuje ustanovení trestního řádu, jejichž totožné porušení ze strany policie je vhodným terčem advokátů.

Budoucí možnou zátěž, která přestavuje rozsah činností, který dle současného personálního vývoje bude rozložen na stále menší počet zkušených příslušníků se všemi z toho plynoucími důsledky  (větší procento chybovosti, přetíženost, fluktuace, frustrace atd.)

Olověné vesty představují pro bezpečnostní sbory zátěž neodpovídající 21. století. Nyní je vhodná doba k jejich odhození a k jasnému sdělení veřejnosti i politikům, že bezpečnostní sbory představují důležitou součást „státního servisu“ daňovým poplatníkům a že nejsou objektem politických handlů. Právě teď je doba pro aktivizaci odborových organizací v bezpečnostních sborech.