Postupující likvidace policie – výsledek politických her

Tři měsíce po předčasných volbách v říjnu 2013, získala vláda Bohuslava Sobotky důvěru Poslanecké sněmovny. V čele Ministerstva vnitra ČR stanul Milan Chovanec. Politik – v té době hejtman Plzeňského kraje. Během sto dní „hájení“ nové vlády stačil jmenovat nového policejního prezidenta. Policii převzal ve stavu, kdy většina příslušníků vyhlížela s nadějí rychlou nápravu ekonomických „úsporných opatření“ Nečasovy vlády. Jak se ukázalo později, naděje to byly liché.

V roce 2015 byl ministr vidět v médiích v souvislosti s událostí v Uherském Brodě a pak zejména s migrační krizí. Již tehdy se obnažovaly problémy v policii. Namísto kvalitní analýzy a systémového řešení se vedení policie pustilo v roce 2016 do „připravené reorganizace“, která byla tématem médií prakticky až do konce roku 2016. Druhá polovina roku 2017 se pak nesla ve znamení předvolebních půtek a vrcholila předvolební kampaní.

Jak předchozí vedení Ministerstva vnitra ČR přistupovalo ke stabilizaci bezpečnostních sborů, ukazuje následující tabulka:

Je zřejmé, že vláda „promarnila“ téměř tři roky (2014, 2015, 2016), neboť až 1.11.2016 došlo k opravdovému navýšení tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, tedy po 6-ti(!) letech od realizace „úsporných“ opatření (škrtů). Vrcholem pak bylo dvojnásobné předvolební „systémové a skokové“ navýšení tarifů v roce 2017.

Za mlčení odborových organizací došlo ve druhé polovině roku 2016 k razantnímu navýšení osobního příplatku na nově vzniklém NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu), dále NPC (Národní protidrogová centrála) a k tomu byly příslušníkům těchto útvarů vyplaceny odměny. Zda se jednalo o systémové plánované rozpočtové opatření anebo „držhubné“ soudný čtenář vyhodnotí sám. V rozpočtu policie se nepochybně jednalo o plánovanou položku, vzhledem k pečlivé „přípravě“ celé „organizační změny“.

Personální výsledek řízení policie ukazuje další tabulka. Stárnutí policie, které bylo odstartováno „úspornými opatřeními“ ministra Kalouska. Jak se ukazuje, „levné“ řešení se ve skutečnosti prodražuje a prodraží. Dopady na státní rozpočet jsou však ty méně závažné. Mnohem závažnější je blížící se den „D“. Tedy den, kdy může odejít takové množství zkušených policistů, že bude ohrožena

akceschopnost a samotné fungování policie. Kromě toho se stupňují nároky na erární pokladnu. Hlasitěji se začíná šeptat o další možné novele zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Vše je ve fázi vyčkávání vzhledem k vládnutí vlády bez důvěry.

Drtivé kritice podrobila současný stav policie i poslankyně Jana Černochová:

https://www.ods.cz/clanek/14753-rozpocet-ministerstva-vnitra-postrada-bezpecnostni-vizi

Jaké jsou výsledky současného vedení policie?

– personální podstavy, které nevylepšil ani dlouho očekávaný náborový příspěvek a pokračující stárnutí policejního sboru

– stále prázdné výstrojní sklady, nově dodané součástky mizí v řádech dnů

– pokračující nárůst administrativy a kancelářských míst

– úbytek příslušníků v přímém výkonu služby, slučování obvodů a hlídek

– několikaletá pokračující neschopnost vyřešit systémově a funkčně oblast balistické ochrany příslušníků

– již zcela nepokrytý nepotimus a klientelismus

–  „digitální řízení“ prostřednictvím obrazovek PC, zasílání pokynů elektronickou cestou, pokračující eliminace lidského prvku

– neuvěřitelné podcenění loňské novely zákona č. 361/2003 Sb.

– pokračující nekonkurenceschopnost nástupních platů příslušníků bezpečnostních sborů na trhu práce

– absence systému kvalitního rezortního celoživotního vzdělávání

– čtyřletá neschopnost obnovit plynulou obměnu policejního sboru v době ekonomické konjunktury

– zmařená investice za téměř miliardu Kč, kterou představují předčasné odchody nově nastoupivších příslušníků

– absence sebereflexe, absence systémových opatření ke zlepšení stávajícího stavu, mlžení o nepříznivých ukazatelích

– šikana, bossing a mobbing za využití „zákonných“ oprávnění funkcionářů, sebevraždy příslušníků, účelové vysílání příslušníků na psychotesty, nerespektování rozsudků soudů, ekonomická likvidace nepohodlných příslušníků v případě zproštění výkonu služby a jejich „odkopávání“ i v případě vyhraných soudních sporů, schovávání se za právní názor a svévolný výklad práva, dlouhá absence ombudsmana

Výčet by mohl pokračovat, ale to není účel tohoto zamyšlení. Policii zachránilo čerpání prostředků z evropských fondů, realizované většinou do konce roku 2015. Možná i to však bylo příčinou podcenění personální politiky v důsledku krátkodobého opojení novým pořízeným vybavením. Nákup techniky a vybavení je ale degradován, pokud je nemá kdo využívat. O kvalitě uniforem a o stabilizaci policie hovořil Milan Chovanec v listopadu 2014. Podle jeho tehdejších slov se policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému podařilo stabilizovat policii. Ano, policie stabilně zdárně stárne. Přání policejního prezidenta vyslovené v dubnu 2014 – více policistů v ulicích – zůstalo také jen přáním.

V každé firmě je rozhodující úroveň lidského faktoru. Kvalita zaměstnanců a zejména managementu je klíčová pro další směřování a rozvoj společnosti. O kvalitě některých vrcholných policejních manažerů se zmiňuje i bývalá policejní ombudsmanka ve zprávě za rok 2015.

Výsledky současného vedení policie jsou zkreslovány vlivem ekonomicky příznivé situace ve společnosti. Reálná skutečnost je mnohem horší a veřejnost je účelově chlácholena opakováním mantry o 6. nejbezpečnější zemi světa. Šok z probuzení ze spánku na vavřínech bude přímo úměrný délce spánku.