Prázdniny začínají, přidáváme letní novinky

Od 1.7.2018 se Odborová aliance IZS (OA IZS) stala členem Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů (KOOBS).  Důvodem byla zejména širší spolupráce se členy odborových organizací a posílení vyjednávací pozice.

Díky úsilí členů OA IZS a díky spolupráci s KOOBS se podařilo pro členy vyjednat nadstandardní benefity.

Jedná se o balíček zahrnující pojištění právní pomoci u D.A.S. pojišťovny (limit plnění 500.000,-/kauza), dále pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli (limit plnění 300.000,-Kč) a k tomu připojištění pro případ nemoci či úrazu (300,-Kč/den). To vše za členský příspěvek (0,5% čistého příjmu).

Současně bylo s prvním prázdninovým dnem rozhodnuto zahájení intenzívního jednání o vstupu KOOBS do Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) s cílem co nejrychlejšího zařazení se do největšího odborového svazu. Vše za účelem intenzívnějšího a důraznějšího vyjednávání o platech příslušníků bezpečnostních sborů na úrovni tripartity.

Pocit z dobré práce kalí skutečnost, že jsme očekávali kreativnější přístup zejména vedení Policie ČR. Za stávající personální situace, kdy policie není na trhu práce téměř konkurenceschopná jsme předpokládali investice do nových i stávajících příslušníků právě ve formě úhrady pojištění odpovědnosti a třeba i určité formy úrazového pojištění. Policejní prezidium se občas zaštiťuje svou organizační a metodickou rolí, ale zatím v ní spíš selhává. Nekoná se ani více než dva roky slibovaný telefonní tarif pro příslušníky. I zde jsme nuceni suplovat práci zaměstnavatele a do konce prázdnin předpokládáme vyřešení nabídky telefonního tarifu pro naše členy.

Společně s KOOBS neplánujeme letní sezónu prolenošit, ale je před námi spousta práce a věříme, že v září budeme v konečné fázi příprav na vstup do ČMKOS a přineseme další pozitivní informace pro naše členy a všechny příslušníky a zaměstnance složek IZS, kterým současně přejeme příjemné prožití dovolených.