První setkání ministra vnitra se zástupci odborových organizací

Předkládáme shrnutí dnešního setkání iniciovaného novým ministrem vnitra Janem Hamáčkem na půdě ministerstva vnitra.

Jednání se účastnili:

Ministr vnitra Jan Hamáček a ředitel jeho kabinetu Jakub Kulhánek

Za odborové organizace:

NOS PČR – Milan Štěpánek

OSH – Zdeněk Jindřich Oberreiter

UBS MV – Zdeněk Drexler

OSSOO – Petr Pacher

Odborové sdružení hasičů Praha – David Vrzal

ZO OSSOO při MV- David Hubený

Odborová aliance IZS a Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů– Petra Lhotáková

 

Jako první si vzal slovo předseda NOS PČR Milan Štěpánek, který vytáhl již dlouho diskutované téma – navyšování zvláštního příplatku a příspěvku na stravenky. Dále otázku navyšování platových tarifů na rok 2019.

Předsedové Zdeněk J. Oberreiter (OSH) a Zdeněk Drexler (Unie BS) krátce pohovořili o shodné věci, a to zvláštní příplatky. Potvrdili shodu s NOS PČR ve věci navýšení pro příští rok nejen zvláštního příplatku, ale také platového tarifu. P. Drexler vyzdvihl tristní stav vozového parku policie a dotazoval se na řešení. Pan ministr přislíbil nákup několika stovek nových vozů.

Jan Hamáček se poté zeptal předsedy NOS PČR Milana Štěpánka, zda-li se účastnil sjezdu ČMKOS alespoň jako host, což Milan Štěpánek negoval s tím, že není členem ČMKOS. Pan ministr se poté pochlubil, že se stal členem ČMKOS, což vřele kvitoval Petr Pacher (OSSOO).

Poté dostal slovo Petr Pacher, který vyslovil obavu, aby nebyl ministr Jan Hamáček moc propolicejní a prohasičský s tím, že jeho odborová organizace čítající cca 20 000 členů sdružuje i zaměstnance ministerstva vnitra a České pošty, kteří si jistě také zaslouží lepší pracovní podmínky, s čímž pan ministr souhlasil.

Slovo pak dostala Petra Lhotáková, která krátce představila Odborovou alianci IZS (OA IZS) jako nový odborový subjekt, který nezastupuje jen příslušníky bezpečnostních sborů, ale i zaměstnance ostatních složek IZS. Organizace vznikla na základě poptávky příslušníků a zaměstnanců, kteří chtěli účinně řešit problémy spojené se šikanou a nedobrými vztahy na pracovištích, což je oblast, která je bohužel zejména v bezpečnostních sborech podceňována, neboť spousta jednání se schovává za rozkazy, povely a pokyny. Tato oblast byla dlouhou dobu podceňována ze strany odborových organizací v bezpečnostních sborech. Petra Lhotáková informovala ministra vnitra, že OA IZS vstoupila do Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů (KOOBS), což je nový subjekt, který vznikl z iniciativy některých základních organizací odborových organizací v bezpečnostních sborech. Dále Petra Lhotáková představila koncepci práce KOOBS, která v souladu s OA IZS preferuje řešení konfliktů smírčí cestou, čímž odborové organizace nevynakládají zbytečné částky na právní pomoc a nedochází k vyhrocování konfliktů. Toto řešení se už v praxi osvědčilo  a setkalo se i s kladnou odezvou ze strany konkrétních služebních funkcionářů. Nakonec Petra Lhotáková panu ministrovi sdělila, že OA IZS má zpracován relativně jednoduchý projekt, jak stabilizovat policii a zvýšit nábory, který mu bude předložen až při dalším osobním jednání. Na samotný závěr pak Janu Hamáčkovi avizovala již připravované kroky vstupu OA IZS pod záštitou KOOBS do ČMKOS.

Slovo pak měl pan Vrzal (OSHP), který se rovněž zaobíral platy a také vybavením hasičů.

Poslední přišel na řadu pan Chudý, který také projevil obavu o to, aby nebyl ministr vnitra příliš orientovaný na rezort policie a hasičů a aby nezapomněl na  zaměstnance svého ministerstva.

Jednání bylo věcné a vstřícné. Pan ministr nakonec představil ředitele své kanceláře s tím, že jeho cestou máme zasílat podněty k projednávání. Termín dalšího jednání byl stanoven na podzim letošního roku.