Setkání zástupců odborů s ministrem vnitra dne 5.9.2018

Dne 5.9.2018 proběhlo v 17 hodin setkání ministra vnitra Jana Hamáčka se zástupci odborových organizací působících v bezpečnostních sborech. Za Odborovou alianci IZS se jednání účastnil kpt. Bc. Mgr. Marian Janoušek. Setkání nebylo dlouhé a jediným bodem byly platy příslušníků bezpečnostních sborů, přesněji jejich „navýšení“.

Setkání probíhalo spokojeně, zástupci odborových organizací nevznesli zásadní připomínky a spokojenost sálala ze vzduchu do chvíle, než se na závěr vyjádřil kpt. Janoušek. Sdělil Janu Hamáčkovi stanovisko Odborové aliance IZS, která 6% nárůst zvláštního příplatku příslušníků nepovažuje za navýšení, neboť toto bylo již před rokem a půl dáno novelou zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dále sliby ze strany vedení Policejního prezidia ČR. Nelze hovořit o „zásluze“ odborových organizací na tomto „navýšení“. Plošné 2% navýšení tarifů pak Odborová aliance IZS považuje za vyrovnání inflace a dále pokračování nepříjemného trendu rozevírání nůžek mezi tarifními třídami. Současně ale toto „navýšení“ nijak neřeší stálou nekonkurenceschopnost nástupních platů na trhu práce pro nově příchozí příslušníky. Veškeré tyto kroky pouze oddalují budoucí personální problém, o kterém se ale jen šeptá a který předchozí vedení rezortu vnitra společně s vedením policie neřešilo, ale pouze oddalovalo. Díky politickým třenicím je situace, jaká je dnes.

Jestliže nejsou na navýšení zvláštního příplatku alokovány finanční prostředky ve státním rozpočtu v patřičné výši, ačkoliv se jedná o mandatorní výdaj, pak to není chyba bezpečnostního sboru. Současně je zajímavé pozorovat, jak navýšením zvláštního příplatku a náborovým příspěvkem po přijaté novele zákona č. 361/2003 Sb. argumentovalo vedení Policie ČR v očekávání zlepšení personální situace.

Bezpečnostní sbor sklízí stále i plody Ivana Langera, neboť od jeho působení v ministerském křesle je zažité nepsané pravidlo, že příslušník by neměl mít vyšší služební příjem, než jeho nadřízený (manažer). Co na tom, že tento někdy vyšší příjem byl vykoupen přesčasy, nočními směnami a službami o víkendech a to vše na úkor rodiny příslušníka, na úkor jeho zdraví a osobního života.

Kpt. Janoušek dále sdělil Janu Hamáčkovi, že je nejvyšší čas pro změnu zákona č. 361/2003 Sb., neboť tento do značné míry finančně omezuje a znevýhodňuje zejména příslušníky v přímém výkonu služby a příslušníky vykonávající službu ve vícesměnném režimu.  Tento nepříznivý trend ještě umocnila nepříliš povedená novela uvedeného zákona.

Stanovisko Odborové aliance IZS je zde: Setkání dne 05.09.2018