Stanovisko Odborové aliance IZS k jednání Policejního prezidia ČR

Dne 15.2.2018 se uskutečnilo v budově Policejního prezidia ČR první jednání mezi vedením Policejního prezidia ČR a zástupci Odborové aliance Integrovaného záchranného systému (OA IZS). O jednání pak informoval policejní prezident pouze svém FB profilu. Oficiálně prostřednictvím organizačních složek a vnitřní sítě nebyla naše odborová organizace policistům vůbec představena. Na jednání byla nastavena pravidla komunikace a současně byli zástupci OA IZS požádáni o „zmírnění“ rétoriky. Dále bylo ze strany policejního prezidenta přislíbeno, že cca na počátku dubna 2018 dojde k podpisu Kolektivní dohody za účasti zástupců všech odborových organizací působících bezpečnostních sborech.

Od počátku měsíce dubna však nastalo ze strany Policejního prezidia ČR mlčení. Do té doby probíhala komunikace dle dohodnutých pravidel. V průběhu dubna jsme očekávali odpovědi na dotazy, které byly zaslány pracovníkům policejního prezidia a dalších organizačních součástí.

Dotazovali jsme se na neuspokojivou situaci ohledně vybavení zásahových jednotek balistickými vestami. Požadovali jsme ověření balistické odolnosti balistických vest pro skryté nošení, které mají příslušníci zásahových jednotek a požadovali jsme zhodnocení uživatelských vlastností těchto vest. Dotazovali jsme se na materiální zabezpečení prvosledových hlídek a na zabezpečení výcviku těchto příslušníků. V souvislosti s obviněním příslušníků dopravní policie v Plzni jsme se dotazovali na způsob zařazování příslušníků do výkonu služby bezprostředně po absolvování základní odborné přípravy. Na základě pravomocného odsouzení policistů Uherském Hradišti jsme se ptali na metodiku „správného“ připoutání agresívních osob pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek. Do dnešního dne čekáme na odpovědi.

Mlčení ze strany Policejního prezidia ČR vnímáme jako jednostranné vypovězení dohodnutých pravidel. Současně se cítíme podvedeni. Jednání Policejního prezidia ČR potvrzuje nedobrý stav, v jakém se policie nachází. Pohrdání právem, účelový výklad zákonných ustanovení, represe vůči řadovým příslušníkům ze strany nadřízených, nerespektování rozhodnutí soudů, nerespektování Etického kodexu Policie ČR. To jsou jen některé skutečnosti.

Současné vedení policie prohloubilo personální krizi tohoto bezpečnostního sboru. Rezignovalo zejména na neuspokojivý personální stav, v jakém se policie nacházela po „úsporných“ letech. Výsledkem je rozvrstvení policie na finančně velmi dobře saturované „kancelářské uniformované

pracovníky“ skoro bez odpovědnosti a na výkonné příslušníky, jejichž nástupní platy zejména u pořádkové policie postrádají konkurenceschopnost na trhu práce a dále skutečnost, že tito příslušníci se téměř nemají od koho učit. Tragické je, že klientelismus v řadách „policejních manažerů“ dosáhl stupně, který ohrožuje akceschopnost policie. V podstatě „docházejí“ lidé s praktickými zkušenostmi, zato dominují všehoschopní kariéristé s minimální praxí, jejichž hlavní metou je generálské listí.

Současnému vedení Policejního prezidia ČR se podařilo „udržet na uzdě“ i odborové organizace působící bezpečnostních sborech a udržet tak kritiku v přijatelných mezích. I to byl důvod vzniku Odborové aliance Integrovaného záchranného systému. O tom, že svou činnost členové vykonávají dobře, svědčí skutečnost, že jsou terčem účelové šikany ze strany nadřízených na svých pracovištích. Důvod je prostý – nebojí se hájit svá práva.

Protože jediná účinná kontrola policie je ze strany veřejnosti, nezbývá nám, než všechny nashromážděné materiály, které nepodléhají utajování, zveřejňovat a dát k dispozici médiím. Nejpalčivější problémy pak přeneseme na půdu Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dále na půdu Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby. Není důvod dále veřejnosti zastírat skutečnost, že policie je v krizi a je bezprostředně ohrožena personálním kolapsem v nejbližších dvou letech. Pouze razantní systémová změna snad může zvrátit nepříznivý vývoj.

Tisková zpráva – Stanovistko aliance IZS