STO DNÍ HÁJENÍ DÁVNO SKONČILO

Tradovaných 100 dní hájení od nástupu do funkce policejnímu prezidentovi skončilo. Jak se zdá, skončily i naděje části příslušníků v nápravu a zlepšení stavu, v jakém se policie nachází. Stejná loď, stejná posádka, pouze výměna kapitána. Anebo stejný tým a pouhá výměna trenéra. Ať tak či tak, výsledkem je v praxi pouze kosmetická změna.

Ocenit můžeme alespoň víkendový boj s drogovou kriminalitou, přesněji s koncovými spotřebiteli těchto látek. Otázkou je, zda je to cesta správným směrem, zda není lepší potírat zdroje a distribuční kanály a sítě. Oceňujeme i úvahy a možná i snahu o kvalitní analytiku zejména pro SKPV. A dál? Přímý výkon stále krvácí, zejména personálně.

Očekávali jsme, že v době ekonomické konjunktury, která sebou přinesla nízkou nezaměstnanost a snížení kriminality, se vedení policie obrátí směrem k vlastním lidem, že se zaměří na zlepšení podmínek pro výkon služby, že upře pozornost na snížení administrativní zátěže policistů, že využije zkušených policistů k tomu, aby předávali zkušenosti mladším. Očekávali jsme, že vedení policie využije tuto dobu k zlepšení vnitřních „firemních“ procesů a očekávali jsme další věci. Marně. Zklamáním se netají ani samotní policisté a dokonce i někteří příslušníci tzv. „středního managementu“. Je otázkou, kolik vyhořelých policistů již dnes jede „na údržbu“ či ve švejkovském módu – rezignace končící slepým plněním pokynů nadřízených v zájmu vlastního klidu a minima práce. Pro jakoukoliv firmu nejhorší stav – vyhořelí zaměstnanci mlčky konajíc určenou práci. Žádná iniciativa, loajalita, hrdost, pocit z dobře vykonané práce. Pro policii zřejmě ideální stav – podřízení v roli ovčího stáda, které je snadné uhlídat a určovat mu pastvu.

Policejní prezident označil naše aktivity v písemnosti adresované advokátní kanceláři za soubor útoků na policii.

Vážený pane policejní prezidente, nejsme to my, kdo útočí na policii. Jsou to lidé, kteří na ni útočí zevnitř. Ale na boj s vnitřním nepřítelem má ještě policie dostatek specialistů, kteří prošli kvalitní přípravou před rokem 1989 a negativní lustrační osvědčení dalo na mnohé zapomenout.

My jsme nerozhodli o nákupu slavnostních uniforem za 162 milionů korun v době, kdy má policie nedostatek služebních dopravních prostředků.

My jsme nenakoupili nekvalitní neprůstřelné vesty a neprohráli prvoinstanční soud.

My jsme nepropustili protiprávně administrativní pracovnici z NCOZ.

My nevedeme Ředitelství služby pořádkové policie, které není schopno několik let vybavit kvalitními a stejnými neprůstřelnými vestami zásahové jednotky Policie ČR.

My jsme nenakoupili balistické panely pro Útvar rychlého nasazení, které byly vzápětí reklamovány.

My jsme nenakoupili nekvalitní obuv pro policisty.

My jsme nevypsali pozdě zakázku na nákup letních polobotek.

My neupíráme a nekrátíme řadovým příslušníkům jejich zákonná práva v konkrétních případech.

My nevedeme účelové kázeňské řízení s jediným příslušníkem několik let!!!

My nevybavujeme policisty pořádkových jednotek hořlavou výstrojí.

My jsme nenechali napospas osudu policisty z Uherského Hradiště.

My nenecháváme vybrané služební funkcionáře takticky skákat oběma nohama z 8. do 10. třídy

Vážený pane policejní prezidente, chtěli jsme po Vás pouze vyvození odpovědnosti od lidí, kteří za konkrétní výše uvedená pochybení nesou odpovědnost, popřípadě, abyste se s některými rozloučil. Nestalo se. Pokračujte tedy v plavbě se stejnými důstojníky, kteří loď opustí ihned, jakmile vody v podpalubí přibude. Vám pak zbude jen role kapitána a bez posádky možná i Bludného Holanďana.

 

Výkonná rada Odborové aliance IZS

kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek
Bc. Petra Lhotáková
prap.Pavel Štěpán