Tisková zpráva k vyjádření plk. Mgr. Jozefa Bocána, tiskového mluvčího Policejního prezidia ČR

Dne 9.1.2019 zveřejnila Policie ČR na svých webových stránkách www.policie.cz článek s názvem Balistické vesty, který měl být reakcí na informace zveřejněné týž den v MF Dnes.

Veřejnosti byla předložena fakta a čísla, která mají zřejmě dokazovat, že je vše v nejlepším pořádku.

V závěru se autor Jozef Bocán nevybíravým a zavádějícím způsobem vyjádřil k údajným aktivitám Odborové aliance IZS. Proto považujeme za potřebné reagovat na některá tvrzení Jozefa Bocána.

1) Odborová aliance doložila vedení Policie ČR řádně svoji legitimitu a únoru 2018 jí bylo ze strany tehdejšího vedení Policejního prezidia přislíbeno přistoupení ke Kolektivní dohodě v průběhu dubna 2018 a to za účasti všech odborových organizací působících v Policii ČR. K tomuto pak již nedošlo, o důvodech nechceme spekulovat. Protože nám vedení policie vědomě upírá práva vyplývající z Kolektivní dohody, nevidíme důvod, proč poskytovat údaje o naší členské základně.

2) V článku v tištěné formě zveřejněném v MF Dnes 9.1.2019 se autor odvolává na prohlášení Odborové aliance IZS, které  údajně koluje mezi policisty. Toto tvrzení není pravdivé a žádné prohlášení mezi policisty nekoluje. Jedná o informace zveřejněné na webových stránkách Odborové aliance IZS www.alianceizs.cz dne 20.10.2018. V článku jsme reagovali na informace zveřejněné na webových stránkách policie na podzim 2018, které se týkaly balistické ochrany policistů.

3) Autor v článku v MF Dnes opomenul zmínit důležitou skutečnost, že balistické vesty s prošlou dobou exspirace jsou vesty s nižší balistickou odolností proti střelným zbraním, která byla vzhledem k razantní změně bezpečnostní situace v Evropě a potažmo v ČR vyhodnocena jako nedostatečná a neodpovídající současným trendům.

4) Vzhledem k nevybíravému vyjádření Jozefa Bocána jsme se rozhodli, že veškeré informace k balistické ochraně policistů, které máme za více než tři roky k dispozici, zveřejníme a dáme k dispozici médiím a současně je budeme postupně zveřejňovat nejen na našich webových stránkách. Můžeme předestřít, že problémy jsou napříč celou policií, speciální útvary nevyjímaje, což považujeme za počínání hraničící s hazardem se zdravím a životy příslušníků Policie ČR a to zřejmě s vědomím vedení policie a odpovědných služebních funkcionářů.

5) Naší snahou není v žádném případě poškozování dobré pověsti bezpečnostního sboru, jak se snaží v závěru Jozef Bocán veřejně spekulovat, ale naopak – zlepšování podmínek výkonu služby policistů a příslušníků bezpečnostních sborů, kultivace pracovního prostředí a vztahů na pracovištích. Současně usilujeme o vyvozování osobní odpovědnosti konkrétních služebních funkcionářů-manažerů za neuspokojivý stav, který v některých oblastech panuje. Na poli balistické ochrany jsme žádali a stále žádáme primárně o vyvození osobní odpovědnosti plk. Martina Hrinka, ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, které jako jeden ze svých úkolů prezentuje spolupůsobení při vytváření podmínek pro výkon služby – především v oblasti materiálně technického zabezpečení. O tom, co vše zmiňované ředitelství na poli balistické ochrany „udělalo“ v posledních 3 letech se lze snadno přesvědčit z veřejných zdrojů.

6) Zmíněné systemizaci balistických a ochranných prostředků předcházela tragická událost, která její vznik urychlila. Letos uplynou dva roky od doby, kdy systemizace spatřila světlo světa a po téměř dvou letech dle sdělení Jozefa Bocána policie chystá veřejnou soutěž. To jistě dokonale ilustruje akceschopnost odpovědných pracovníků. Pan Bocán zapomněl diplomaticky zmínit zrušení některých velkých tendrů vypsaných na konci roku 2017 pro nezájem uchazečů.

7) Po intervenci Odborové aliance IZS (jako jediné) se u velké zakázky za desítky milionů korun změnil parametr v zadávací dokumentaci, klíčový právě pro ochranu života a zdraví policistů! Ačkoliv jsme přislíbili vedení policie mlčení o této skutečnosti, vzhledem k nevybíravé reakci Jozefa Bocána i tyto skutečnosti zveřejníme.

Současně žádáme, aby Policejní prezidium ČR neprodleně pasáž týkající se Odborové aliance IZS ze zprávy stáhlo a odpovídajícím způsobem se omluvilo.

Výkonná rada Odborové aliance IZS

kpt. Mgr. Marian Janoušek

Bc. Petra Lhotáková

prap. Pavel Štěpán