Vážený policejní prezidente brig. gen. Mgr. Jane Švejdare

když jste byl ke dni 1.12.2018 jmenován ministrem vnitra do funkce prezidenta Policie ČR, spousta policistů napříč bezpečnostním sborem k Vám vzhlížela s nadějí. S nadějí, že konečně přijde změna. Změna po letech, kdy se Policie ČR (dále jen „policie“) ještě zcela nevzpamatovala z nesystémových razantních „úsporných opatření“ předchozího vedení. Změna po promarněných letech a zmařených nadějích, kdy vláda Bohumila Sobotky a zejména bývalý ministr vnitra Bc. Milan Chovanec nedokázali využít příchozí ekonomické konjunktury k doplnění chybějících financí policii. Naděje se utopily v politických půtkách. A u policie nastala zlatá éra klientelismu, nepotismu a dalších nešvarů, které ve svém důsledku prohloubily propast a odstup mezi řadovými příslušníky a funkcionáři. Policie přestala být rodinou a jednolitým celkem. Stala se rodinnou firmou s osobitým manažerským stylem řízení na způsob výcviku psů – něco za něco. Přesněji za odměnu. Bezbřehá loajalita za odměnu. Poslušnost mnohých jedinců dosáhla kvalit těch nejlepších plemen.

Na co spousta policistů čekala, byla obyčejná PRAVDA. Pravda o stavu, v jakém se policie nachází. Marně. Již Váš první krok – ponechání dosavadního vedení policie ve funkcích byl překvapením a současně varováním. Vaše následné nevýrazné působení bylo přičítáno práci na očekávaných změnách. A opět zklamání. Za čtyři měsíce a několik dní budete ve funkci rok. A za sebou nemáte téměř nic. Nic kromě rozpačitého nápadu zřízení tabulkových míst preventistů. Co na tom, že tato činnost bude do jisté míry dublovat práci odboru Ministerstva vnitra ČR, ač chybějí policisté na základních útvarech. Velkolepé plány na centrální analytiku, avšak zatím bez garantovaných odpovídajících finančních prostředků. Řidiči marně hledají větší množství dopravních policistů na silnicích, zejména na vytížených komunikacích a dálnicích, kde jsou četná dopravní omezení.

Do funkce jste nastupoval s pověstí sportovce. Se sportem se těsně pojí smysl pro fair play. Osobně jste neváhal dokázat, že v rámci své mocenské hry nebudete váhat sáhnout k faulům, ať již taktickým či úmyslným. Nazval jste členku naší Odborové aliance integrovaného záchranného systému (dále jen „OA IZS“) blbkou. Vedete zákulisní nečistou hru. Lživě v médiích odůvodňujete vlastní přešlapy a neschopnost vést policejní sbor, kdy se skrýváte za utajované informace, informace neveřejné nebo jakési vedené řízení, které je neveřejné. Odmítl jste akceptovat kopie služebních průkazů našich členů – policistů. Předáváte odměny nestandardním způsobem v nestandardním prostředí za alarmujících podmínek. Kladete si nezákonné podmínky pro čestné jednání s OA IZS do doby než v OA IZS skutečně ke změnám dochází. Neplníte základní zákonné povinnosti ve vztahu k právům příslušníků policie. Korumpujete rádoby nezávislý vztah s ministrem vnitra pro vlastní benefity. Popíráte vznik a účel policejního prezidia být nezávislý na politickém uskupení. Bojujete s malou odborovou organizací, která zcela nestranně a nezávisle oznamuje závažná pochybení Vašeho úřadu, kdy jste upřednostnil konfrontaci namísto jednání. Odmítl jste základní demokratické principy např. svobodu projevu a vedení dialogu nejen s odmítanou OA IZS ale i s jednotlivými členy nebo fyzickými osobami pro jejich nedůvodnost. Pokud uvádíte nedůvodnost k výzvě o dialog, nejste právně demokratickým uskupením ani čestným občanem České republiky.

Policisté začínají vzpomínat na Vašeho předchůdce, ačkoliv ještě loni čekali, až skončí ve funkci a vyhlíželi světlé zítřky. Marně. Pohřbil jste téměř všechny poslední naděje. A tak stovky příslušníků „dožívají“ ve funkcích s heslem – počkám ještě chvíli a až se to začne sypat, půjdu. Je to časovaná bomba pane Jane Švejdare, a Vy to dobře víte. Je těžké pochopit Vaši motivaci či okolnosti, která Vás drží ve funkci. Vaše působení v čele Policie ČR pro policii jako organizaci v důsledku znamená další promarněný rok. Jestli ten rok chcete dotáhnout do konce, je na Vás.
Sportovec by měl umět odejít na vrcholu. Vy jste vrcholu dosáhl jmenováním do funkce. My Vás vyzýváme – Odejděte na vrcholu, nyní. Se zbytky cti.
Shora uvedené věty a myšlenky nejsou pouze vyjádřením výkonné rady OA IZS a jejich členů nýbrž širší veřejnosti odborné i laické, která nás bombarduje a zásobuje četnými podněty. Některé nejsme schopni ani vyřídit nebo ověřit vlivem Vaší logistické a formální nákazy, kterou Vaším jménem šíříte.

Prosíme o vyslyšení upřímných vět, které adresujeme Vám a Vašemu úřadu,

Děkujeme.
Odborová aliance integrovaného záchranného systému

https://www.alianceizs.cz/wp-content/uploads/2019/08/Jane-Švejdare.pdf