Veřejné zakázky Policie ČR a alibismus Ředitelství služby pořádkové policie

 

Tento týden si nám policisté postěžovali na absenci letní obuvi pro přímý výkon služby. Stav ověřila telefonicky Bc. Petra Lhotáková, členka statutárního orgánu naší odborové organizace přímo ve výstrojním skladu – viz odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=_ar8TPSneas&feature=youtu.be

Nejsou letní boty, ale ani některé další výstrojní součástky, které by příslušníci v těchto horkých dnech uvítali. Letní boty nejsou a ve výdejně pochopitelně nevědí, zda byla zakázka na nákup bot vypsána, realizována, zda se boty šijí či se teprve vyrábí materiál.

Veřejné zakázky je evergreen, který zejména v policii slýcháme roky. Výmluvy na zákon o zadávání veřejných zakázek, výmluvy na jednání neúspěšných účastníků tendrů, kteří „házejí vidle“ do realizace zakázek stížnostmi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Roky stejný stav. Žádná výrazná iniciativa či snaha vedoucí ke zlepšení, k úpravě legislativy, k řešení problému na úrovni ministrů či vlády. Není nad pootevřená zadní vrátka a alibismus. Odpovědnost managementu se u policie od jisté úrovně řízení nenosí.

Jakou roli zde hraje Ředitelství služby pořádkové policie (ŘSPP)? Podle webových stránek – http://www.policie.cz/clanek/hlavni-ukoly-reditelstvi-759279.aspx – bodu číslo 4 „ředitelství spolupůsobí při vytváření podmínek pro výkon služby – především v oblasti materiálně technického zabezpečení.“

Dotázali jsme se ředitele služby pořádkové policie pana Martina Hrinka písemně na balistickou ochranu policistů, zejména v přímém výkonu služby. Zaslali jsme mu také podnět k prověření – lehké balistické vesty pro skryté nošení příslušníků zásahových jednotek, které mají na některých místech seříznutou balistickou vložku. Věcné a konkrétní odpovědi jsme se nedočkali, zato nám bylo sděleno, že jsme patrně svázáni nějakou neznámou obavou. Na odpověď čekáme dodnes, je to již několik měsíců.

Pracovníci ŘSPP jsou nepochybně velice vytíženi, nesou na bedrech obrovskou odpovědnost, jak nám bylo sděleno z policejního prezídia a mají vůbec plno práce se spolupůsobením při vytváření podmínek pro výkon služby. Za svou práci jsou jistě adekvátně honorováni. Pro ilustraci přikládáme část odměn a příplatků vysoce postaveného pracovníka ŘSPP v plukovnické hodnosti. Odpovědnost však u něj nehledejte. Ta se od jisté úrovně řízení u policie, jak již bylo napsáno, nenosí.

 

Odpovědnost? Slovo u managementu téměř neznámé. Za případný problém může pak písařská chyba, chyba počítačového systému, technická závada, či selhání lidského faktoru na úrovni obyčejného řadového civilního zaměstnance policie či vnitra. Tímto vyslovujeme podporu všem zainteresovaných hrdinným aktérům, včetně paní z výdejny výstrojních součástek. Ohlídáme, jak s ní sbor za její otevřenost naloží….

Závěrem lze dodat, že centrální nákupy balistických ochranných prostředků jsou na tak mizerné úrovni, že některé zakázky byly zrušeny, některé upravovány za pochodu, soutěž na nejnižší cenu zdaleka v praxi zdaleka nefunguje a tak odpovědnost přehrává policejní prezidium na jednotlivá krajská ředitelství, která si nákupy balistických ochranných prostředků řeší sama. Metodická činnost ŘSPP zůstává dokonale skryta, o nějaké uniformitě lze jen spekulovat. Veřejným zakázkám na nákupy balistické ochrany na centrální úrovni se budeme věnovat příští týden.