Vstup do aliance IZS

Informace pro vstup do Odborové aliance integrovaného záchranného systému

Členský příspěvek:0,5 % měsíčně z čistého platu pro sloužící/pracující
200,- Kč ročně pro veterány (veterán po 3. letech praxe)

Číslo účtu – 240 131 75 50 /2010 (Fio banka)

Jak vstoupit do OA IZS:

 1. Vyplňte požadované údaje v přihlášce.
 2. Vyplňte formulář na srážku členského příspěvku, formulář odevzdejte na mzdovou účtárnu a nechte potvrdit kopii.
 3. Originál přihlášku a potvrzenou kopii formuláře zašlete na adresu Odborové aliance Integrovaného záchranného systému, Zbizuby 27, 285 04.
 4. Členství vzniká dnem, který je uveden v přihlášce.
 5. Následně Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám podrobné informace.

Přihláška OAIZS

Formulář – členský příspěvek

Sdružujeme příslušníky a občanské zaměstnance:

 • Policie ČR
 • Hasičského záchranného sboru ČR
 • Vězeňské služby ČR
 • Celní správy ČR
 • Městské policie
 • Zdravotnické záchranné služby ČR
 • ostatních složek IZS