Vzpomínky starého zbrojnoše či nevděk světem vládne?

Generál ve výslužbě a bývalý policejní prezident (1995-1998) Oldřich Tomášek poskytl dne 5.12.2017 rozhovor významnému internetovému médiu ECHO24. Více podrobností k osobě Oldřicha Tomáška lze nalézt na Wikipedii. Za připomenutí stojí dva dny z loňského roku: Dne 15.6.2016 vystoupil tehdy ještě plukovník Oldřich Tomášek na tiskové konferenci, kde ministr vnitra oznámil, že podepsal „organizační změnu“ s účinností od 1.8.2016. Více zde:
https://www.youtube.com/watch?v=4NgmBsJQdwg

Pár minut slávy Oldřicha Tomáška začíná v čase 25:45. Další dějství následuje za 4 měsíce.

Dne 28. října 2016 jej prezident Miloš Zeman jmenoval do hodnosti brigádního generála. Dne 1.9.2017 se novým ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje stal Petr Macháček.

V rozhovoru pro ECHO24 pan generál ve výslužbě vzpomíná, s jakou nechutí jezdil na porady současného policejního prezidenta, jak měl ráno sevřený žaludek. Dále se čtenář dozvěděl, jaký problém měl za svého působení s podstavy policistů díky nekonkurenceschopnému finančnímu ohodnocení policistů a to zejména těch v přímém výkonu. Následovala spousta nářků až po tvrzení, že na policejním prezidiu je to jako za komunistů. Tu dobu Oldřich Tomášek pamatuje, policisté si zase pamatují působení Oldřicha Tomáška ve funkcích. Buďme rádi, že to s panem Oldřichem Tomáškem nešlehlo, jak predikoval, byli bychom ochuzeni o spoustu zajímavých postřehů a vzpomínek.

Z pohledu odborové organizace byla zajímavá reakce Oldřicha Tomáška během jeho služební kariéry na vystoupení tehdejšího předsedy Unie bezpečnostních složek Zdeňka Buřiče v pořadu Michaely Jílkové „Máte slovo“ dne 19.1.2012. Zdeněk Buřič tam naprosto otevřeně prohlásil, že za údajnou nehoráznou práci na odborné komisi by měl dostat Oldřich Tomášek spíše kázeňský trest než tak vysokou finanční odměnu. Viz archív ČT, vášnivý divák nechť si najede na čas cca 19:50: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/212563230800003

Oldřich Tomášek toto tvrzení Zdeňka Buřiče nepřešel s nadhledem z výšin hvězd na výložkách, ale jal se domáhat nápravy právní cestou. Leč marně. Pozornému divákovi jistě neunikla emotivní reakce vedle stojícího policejního prezidenta Petra Lessyho na výrok Zdeňka Buřiče :).

Další zajímavé datum je trochu starší  a to 5.3.2011, kdy dle slov tiskové mluvčí karlovarského kraje: „pan ředitel jel v sobotu odpoledne se svým soukromým vozidlem z výstavy motorek z Prahy a po průjezdu Karlovými Vary se na konci obce na silnici I/6 plně nesoustředil na řízení a překročil povolenou rychlost v obci,“. Byla mu naměřena rychlost 101 km/hod. a na čas přišel o řidičský průkaz. Rychlá jízda je asi nemoc policejních prezidentů. Rozhodně je méně nakažlivá, než přes rok adekvátně kompetentními osobami a institucemi neřešená nákaza policistů černým kašlem a svrabem u Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

V rozhovoru pro ECHO24 pan generál ve výslužbě uvádí, že detektivové nově vzniklé NCOZ dostali 5.000,-Kč na osobním hodnocení vzápětí po provedené „organizační změně“ s účinností od 1.8.2016, aby její tvůrci přeplatili detektivy, co byli solidární s Robertem Šlachtou.  Zapomněl ale zmínit ještě nadstandardní odměny, které detektivové obdrželi po nabytí účinnosti provedené „organizační změny“. Mimochodem, co na to říkaly tehdy činné odborové organizace působící v policii? A co na to říkal ekonomický náměstek policejního prezidenta? Šlo o plánovaný výdaj zahrnutý v policejním rozpočtu, který byl sestavený v roce 2015? O odpověď může požádat kterýkoliv občan České republiky podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Pan generál si pak postěžoval, že poslední rok to bylo na poradách krajských ředitelů jako za komunistů. A také, že nechce člověka podezřelého ze spolupráce s STB v úřadu premiéra. Ale lidé, jejichž profesní minulost byla určitým způsobem s STB spojena, mu v nejvyšších funkcích u policie i v největší odborové organizaci působící u policie nevadili?

Za pravdu panu generálovi lze dát v jeho tvrzení ohledně orlických vražd. Takhle to ale u policie chodí. Ze spousty lidí někdo vyhodnotí skutečnosti a fakta a vyloží na stůl podezření i konstrukci, která se časem potvrdí, ale věc ve finále realizuje někdo jiný. Měla by to být ýmová práce a spolupráce s cílem odhalit pachatele a shromáždit maximum důkazů. Podobná situace byla kolem tzv. „klánovického vraha“, kdy s teorií přišel velice talentovaný a schopný kriminalista z „majetku“. Jeho podezření se potvrdila téměř do puntíku. Aby policie dostála své „tradice“, jak se chová ke schopným, je dnes tento policista nucen vedoucím odboru obecné kriminality k odevzdání vzorku DNA. Nechybějí hrozby ve formě absence odměn a případné stáže na oddělení hospodářské kriminality.

A je to právě týmový duch, který se od policie téměř vytratil. Společný cíl, soudržnost, sounáležitost. Dominuje individualismus. V kurzu jsou různé formy alpinismu o různých stupních obtížnosti. S pojmy „tažný“ a „chovný“ se noví kolegové seznámí velice brzy během prvních služeb a časem řeší dilema, do jaké „stáje“ se zařadit.

Nakonec ještě pan generál ve výslužbě nezapomněl vztyčit prst a čtenáře důrazně varoval před případným návratem Roberta Šlachty do policejní uniformy, protože …„on by se regulérně mstil“…
A dále, přece proti Šlachtovi loni vystoupila řada kluků – tam nestál zdaleka jen pan generál.

Generál, který velkoryse opomenul svoji roli vedoucího komise, která měla za úkol zjistit možné úspory uvnitř policie v hospodářsky nepříznivých letech. Jaké důsledky by mělo zavedení všech navrhovaných opatření včetně zcivilnění řady pracovních pozic, které by byly obsazeny špatně zaplacenými občanskými zaměstnanci? Zcela jistě by tito zaměstnanci byli pečlivě vybíraní a prověřovaní, byli by nadprůměrně loajální a ani písmenko z informací nabytých v práci by nevynesli na světlo boží a to ani za sebevětší nabízený obolus. Naštěstí tenkrát pozornosti komise uniklo slovo outsourcing. Stejně jako veřejnosti uniklo nedávné „tiché“ vrácení ředitele Správy logistického zabezpečení PP ČR do služebního poměru a přímo do plukovnické hodnosti. Zřejmě po dalším „navýšení“ tarifů od 1.11.2017 už je služební příjem zajímavější se všemi navazujícími benefity. A naštěstí existují boční vstupy.

Některý zvídavý čtenář možná bude přemýšlet nad motivem Oldřicha Tomáška k rozhovoru pro významné internetové médium. Je po volbách, nebudou se na Ministerstvu vnitra třeba obměňovat poradci a další honorovaní našeptávači? Nebo se jedná o zpověď stárnoucího muže, který prozřel?

Jako odborová organizace bychom se pana generála ve výslužbě určitě rádi zeptali:
„ A proč to vše říkáte až nyní?“
„Co jste udělal konkrétně pro byť třeba jen dílčí zlepšení za doby Vašeho působení ve vrcholné funkci?“
„Když jste se nedovolal policejnímu prezidentovi, proč jste jej neoslovil písemně?“
„Proč jste v rámci svých pravomocí a manažerských kompetencí nenavýšil osobní příplatek policistům v přímém výkonu služby ve Vámi řízeném kraji, aby jejich plat byl alespoň trochu více konkurenceschopný?“
„Řekl jste policejnímu prezidentovi do očí, že Vám připadá jako politruk?“

Na tyhle a spoustu dalších otázek jste měl, pane generále ve výslužbě, během své doby ve funkci dost času a mohl jste tyto problémy aktivně řešit. Takhle nezbývá, než použít filmový citát – „Pokud chce někdo promluvit, ať promluví nyní, nebo ať mlčí navždy.“